Hlavní stránka

Projekt reaguje na aktuální situaci kůrovcové kalamity, která zasáhla severní Moravu a Slezsko. Hlavním impulsem jsou pak poznatky kolegů z NPÚ doplněné o zveřejněné letecké snímky (ortofotomapy), které ukazují obrovský rozsah kalamitní těžby a její dopad na archeologické nemovité kulturní památky a území s archeologickými nálezy evidované v Státním archeologickém seznamu (SAS) ČR.

Výzkum se územně zaměří na oblast podstatné části moravských a slezských Sudet, tj. geomorfologicky téměř celou Jesenickou oblast (Východní Sudety) na území České republiky, zahrnující Hrubý Jeseník, Nízký Jeseník, Rychlebské Hory, Kralický Sněžník, Hanušovickou vrchovinu, Zábřežskou vrchovinu, Mohelnickou brázdu, Zlatohorskou vrchovinu s přiléhajícími geomorfologickými oblastmi Vidnavské nížiny, Žulovské pahorkatiny, Hornomoravského úvalu, Západobeskydského podhůří, Ostravské pánve a Opavské pahorkatiny. Z územně správního hlediska by se jednalo o území okresů Jeseník, Bruntál, Opava a přiléhajících částí okresů Šumperk, Olomouc, Přerov, Nový Jičín, Ostrava-město. Celkově zájmová oblast představuje plochu o výměře cca 6300 km2.

Projekt je podpořen Ministerstvem kultury České republiky.

Řešitelský tým

Slezská univerzita v Opavě

Národní památkový ústav

Ústav geoniky AV ČR, v.v.i.

Mendelova univerzita v Brně

Aktuality

Zpráva z mezinárodní konference
29. 12. 2021
Dne 9. 12. 2021 proběhla v rámci grantového projektu „Paměť krajiny moravských a slezských sudet v ohrožení“ mezinárodní hybridní konference. Zpráva z konferen
Pracovní schůzka
28. 6. 2020
Dne 17.6. proběhla na půdě Národního památkového ústavu ÚOP v Ostravě první pracovní schůzka projektu "Paměť krajiny moravských a slezských Sudet v ohrožení".
Web spuštěn
9. 3. 2020
Oficiální web projektu je spuštěn. Najdete zde základní informace o projektu, řešitelském týmu a vzniklé výstupy.

KONTAKTY

  • kontaktní osobou je Mgr. Peter Kováčik, PhD.

  • Telefon: +928 336 2000
  • Email: peterco@seznam.cz
  • Web: http://krajinasudet.cz