Pracovní schůzka

Dne 17.6. proběhla na půdě Národního památkového ústavu ÚOP v Ostravě první pracovní schůzka projektu "Paměť krajiny moravských a slezských Sudet v ohrožení". Na schůzce došlo k seznámení všech členů projektového týmu a především proběhla intenzivní diskuze nad podobou formuláře, který bude sloužit pro sběr dat pro heuristickou mapu. 
Zobrazit více